ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

1.1. İşbu Son Kullanıcı Üyelik Sözleşmesi (“Sözleşme”) SÜLEYMAN BEY MAH. KAZIM GÖKMEN SK. NO: 9 A MERKEZ/ YALOVA adresinde mukim YALOVA İLİ ARI YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ ve. (“YALOVABİRLİK”) ile YALOVABİRLİK Kullanıcısı (“Kullanıcı”) arasında akdedilmiştir. Sözleşmede YALOVABİRLİK ve Kullanıcı tek başına “Taraf” birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

1.2. İşbu sözleşme, Kullanıcı’nın www.yalovabirlik.com.tr sitesinde veya YALOVABİRLİK Mobil uygulamasında (“YALOVABİRLİK”) işbu Sözleşmeyi okuduğunu ve kabul ettiğini belirten kısmı elektronik olarak işaretlemesi ile kurulmuştur.

 1. SÖZLEŞMENİN KONUSU

2.1. İşbu Sözleşme’nin konusu Kullanıcının YALOVABİRLİK’ne ödeyeceği lisans bedeli karşılığında yararlanmak istediği kitap, dergi, e-kitap, e-dergi, elektronik çizgi roman ve diğer ürünler için www.yalovabirlik.com.tr sitesini ve/veya YALOVABİRLİK Mobil uygulamasını kullanmasına ilişkin tarafların hak ve borçlarının düzenlenmesidir.

2.2 İşbu Sözleşme, YALOVABİRLİK tarafından muhafaza edilecek olup, Kullanıcı tarafından her zaman YALOVABİRLİK web sitesinden veya uygulamasından veya Üyelik Sözleşmesi linkinden ulaşılabilir olacaktır. YALOVABİRLİK, Sözleşme’nin kurulmasını takiben Sözleşme hüküm ve koşullarını elektronik posta yoluyla Kullanıcı’ya iletilecektir.

 1. KULLANICININ HAK VE BORÇLARI

3.1. Kullanıcı’nın YALOVABİRLİK’dan edinmiş olduğu içerik, görüntü ve diğer ürünlerin tamamı Kullanıcı’nın şahsi kullanımı içindir. Kullanıcı söz konusu içerik, görüntü ve diğer ürünleri herhangi bir ticari amaçla kullanamaz, bu içeriklerin kullanımından herhangi bir suretle gelir veya kazanç elde edemez.

3.2. Kullanıcı’ya işbu Sözleşme çerçevesinde verilen haklar Kullanıcı’nın şahsına aittir. Kullanıcı Sözleşme’den doğan haklarını YALOVABİRLİK’in yazılı izni olmaksızın münferiden yahut bir bütün olarak üçüncü bir kişiye devredemez, kiralayamaz veya sair suretle üçüncü kişinin kullanımına sunamaz.

3.3. Kullanıcı, YALOVABİRLİK’yı hukuka uygun şekilde kullanmayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı’nın YALOVABİRLİK’yı kullanarak veya YALOVABİRLİK vasıtasıyla hukuki, adli veya cezai sorumluluğunu gerektiren bir işlem yapması veya üçüncü kişilerin böyle bir fiili yapmasına herhangi bir suretle yardımcı olması halinde YALOVABİRLİK işbu sözleşmeyi derhal ve tüm hakları saklı olmak üzere feshedebilir.

3.4. Kullanıcı işbu sözleşme ile kendisine yalnızca basit ve münhasır olmayan bir kullanım lisansı tanındığını ve başkaca hiçbir fikri ve sınai mülkiyet hakkı sahipliği bahşedilmediğini kabul ve beyan eder. Kullanıcı’ya tanınan basit ve münhasır olmayan kullanma lisansı Kullanıcı’ya yalnızca işbu sözleşmede ve YALOVABİRLİK’da yer verilen diğer metinlerde belirtilen ölçüde kitap, e-kitap, e-dergi ve/veya elektronik çizgi roman ve diğer ürünlere erişme, bu ürünleri görüntüleme ve kullanma hakkı verir. Söz konusu kullanım hakkı, ürünün okunması veya görsel olarak incelenmesiyle, sesli yayınlarda ise ayrıca dinlenmesiyle sınırlıdır.

3.5. Kullanıcı YALOVABİRLİK’da yer alan kitap, e-kitap, e-dergi ve/veya elektronik çizgi roman ve diğer ürün ve içeriklerin fikri ve sinai mülkiyet haklarının Eser Sahipleri, Eser Sahiplerinin hak tanıdığı üçüncü kişiler, yayınevleri, YALOVABİRLİK, YALOVABİRLİK’in içerik ve ortam sağlayıcılarının (“Hak Sahibi”) aralarında bulunduğu üçüncü kişilere ait olduğunu bildiğini kabul eder ve YALOVABİRLİK içeriklerini bu çerçevede kullanmayı taahhüt eder.

3.6. Kullanıcı YALOVABİRLİK’dan edindiği içerikleri işbu Sözleşme’de öngörülen haklar ve borçlar çerçevesinde, içerik üzerindeki Hak Sahibi’nin izin verdiği sayı ve türde cihaza indirebilir ve/veya bu sayı ve türde cihazlarda içerikleri kullanabilir.

3.7. Kullanıcı YALOVABİRLİK vasıtasıyla edindiği içerik, görüntü ve diğer ürünleri hiçbir suretle, doğrudan veya dolaylı olarak başka kişilerin kullanımına sunamaz. Kullanıcı YALOVABİRLİK’dan edindiği içerik, görüntü ve diğer ürünleri kamuya açık alanlarda yayınlayamaz, izletemez, dinletemez veya okuyamaz.

3.8. Kullanıcı’nın YALOVABİRLİK’dan edindiği içerik, görüntü ve diğer ürünlerin fikri hakları üzerinde tasarruf etme hakkı Hak Sahipleri’ne aittir, söz konusu içerikler yalnızca görsel olarak Kullanıcı’nın bilgisine sunulmaktadır. Kullanıcı söz konusu içerik, görüntü ve diğer ürünleri kopyalayamaz, çoğaltamaz, satamaz, değiştiremez, herhangi bir suretle yayınlayamaz, iletemez, dağıtamaz, eser üzerindeki Hak Sahiplerinin telif haklarını belirten işaret ve markaları kaldıramaz veya gizleyemez, türev veya işleme eserler yaratamaz, uyarlayamaz, çeviremez, içerikler üzerinde ters mühendislik yapamaz veya sair şekilde Eser Sahibinin ve/veya Eserin Yayıncısının haklarını ihlal edemez veya bu fiillerin üçüncü bir kişi tarafından yapılmasına yardımcı olamaz.

3.9. YALOVABİRLİK’in kullanılması için gerekli olan teknik özelliklere YALOVABİRLİK sitesinde ve mobil uygulamasında yer verilmiştir. YALOVABİRLİK kullanımı için gerekli bilgisayar ve iletişim donanımları ile sair teknik yeterliliklerin temin edilmesi Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı’nın donanım uyuşmazlığı problemi yaşaması veya YALOVABİRLİK için gerekli teknik özelliklerin Kullanıcı tarafından temin edilmemiş olması sebebiyle ortaya çıkan zararlar sebebiyle YALOVABİRLİK’in sorumluluğuna başvurulamaz. Kullanıcının bu tür fiillerinden dolayı üçüncü kişiler nezdinde doğan zararların tazmini sorumluluğu münhasıran Kullanıcı’ya aittir ve açılabilecek her türlü hukuki, adli, cezai dava ve takiplerden yalnızca Kullanıcı sorumlu olacaktır.

3.10. Kullanıcı üçüncü kişilerin YALOVABİRLİK veya diğer YALOVABİRLİK hizmetlerine erişimine herhangi bir surette engel olmayacağını, YALOVABİRLİK’yı üçüncü kişilerin bilgisayarlarına, donanımlarına veya ağlarına zarar verecek şekilde kullanmayacağını kabul eder. Kullanıcı YALOVABİRLİK’in veya onun içerik veya ortam tedarikçilerinin hizmetlerine, sitelerine, yazılımlarına, verilerine erişim engelleyecek veya sair surette zarar verecek herhangi bir işlem yapamaz. Kullanıcı işbu maddeye aykırı davranışları sebebiyle YALOVABİRLİK veya üçüncü kişiler nezdinde doğan zararları karşılamayı taahhüt eder.

 1. YALOVABİRLİK’İN HAK VE BORÇLARI

4.1. YALOVABİRLİK her zaman tek taraflı ve herhangi bir sebep göstermek zorunda olmaksızın YALOVABİRLİK’da yer alan içerik, görüntü ve ürünler üzerinde değişiklikler yapabilir, bunları YALOVABİRLİK’dan tamamen kaldırabilir, özelliklerini ve platformlarını değiştirebilir. Kullanıcı YALOVABİRLİK’da yer alan içerik, görüntü ve ürünler üzerinde yapılan değişiklikler sebebiyle YALOVABİRLİK’in sorumluluğuna başvuramaz.

4.2. YALOVABİRLİK, bu sözleşmenin öngördüğü hallerde veya teknik zorunluluklardan dolayı her zaman tek taraflı olarak ve herhangi bir sebep göstermek zorunda olmaksızın Kullanıcı’nın YALOVABİRLİK’ne erişimini devamlı veya geçici olarak durdurabilir veya sınırlayabilir. Bu durumdan dolayı Kullanıcı YALOVABİRLİK’in sorumluluğuna başvuramaz. YALOVABİRLİK uzun zamandır kullanılmadığını tespit ettiği hesapları herhangi bir sebep göstermeksizin tek taraflı olarak kapatabilir. YALOVABİRLİK’in Kullanıcı’nın hesabını işbu Sözleşmeye aykırı şekilde kullanıldığını tespit etmesi halinde işbu Sözleşmeyi feshederek, Kullanıcının hesabına erişimini sınırlama veya tamamen engelleme hakkı saklıdır.

4.3. YALOVABİRLİK’da yer alan reklam ve sair tanıtımlar üzerinde tasarruf etme hakkı münhasıran YALOVABİRLİK’ne ve YALOVABİRLİK’in yetki verdiği kuruluşlara aittir.

4.4. YALOVABİRLİK herhangi bir bildirimde bulunmak zorunda olmaksızın ve tek taraflı olarak Kullanıcı tarafından kullanım hakkı ücretsiz olarak elde edilmiş YALOVABİRLİK erişimini sonradan ücretli hale getirebilir. Bu durumda Kullanıcının YALOVABİRLİK’yı kullanmaya devam etmesi kullanım hakkı bedelini ödemesine bağlı olacaktır.

4.5. İşbu Sözleşmenin akdedilmesi, ifası veya Kullanıcı’nın YALOVABİRLİK’yı kullanımı sırasında Kullanıcı’nın YALOVABİRLİK tarafından edinilen kişisel verileri işbu sözleşmenin 6. Maddesi, YALOVABİRLİK Kişisel Verilerin Korunması Ve Gizlilik Hakkında Aydınlatma Bildirimi ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde YALOVABİRLİK tarafından korunacaktır.

 1. SORUMLULUK

5.1. YALOVABİRLİK YALOVABİRLİK web sitesi ve mobil uygulamasının kullanılması sırasında ve Kullananın YALOVABİRLİK içerik ve ürünlerinden yararlanması sırasında ortaya çıkabilecek sorun ve zararlardan sorumlu değildir.

5.2. YALOVABİRLİK, YALOVABİRLİK web sitesinin ve uygulamasının kesintisiz olarak hizmet vereceğini, hatasız olduğunu/olacağını, belirli seviyede bir performans göstereceğini, web sitesi veya uygulamanın kullanılmasıyla belli sonuçların elde edileceğini veya Kullanıcının kullanım amacına uygun olacağını garanti etmemektedir. YALOVABİRLİK YALOVABİRLİK’da yer alan herhangi bir içerik veya bilginin bilimsel doğruluğunu garanti etmemektedir.

5.3. YALOVABİRLİK içerikleri sebebiyle veya bunların kullanımı sırasında Kullanıcı ve/veya Kullanıcı’nın kullandığı cihaz ve/veya donanım ve/veya uygulamalardan kaynaklı olarak Kullanıcı’nın bilgisayarlarında, yazılım, donanım ve ağlarında ortaya çıkabilecek hasarlardan, veri kayıplarından ve sair zararlardan YALOVABİRLİK sorumlu değildir. Kullanıcı bu maddede belirtilen durumlardan birinin gerçekleşmiş olmasından kaynaklı zararlarının tazmini için YALOVABİRLİK’in sorumluluğuna başvuramaz.

5.4. YALOVABİRLİK’in veya içerdiği içerik, görüntü ve ürünlerin Kullanıcı tarafından kullanılmasından kaynaklı Hak Sahiplerinin telif ve mülkiyet haklarının ihlal edilmesinden ve bu ihlallerden doğan zararlardan YALOVABİRLİK sorumlu değildir.

5.5. YALOVABİRLİK, YALOVABİRLİK’in ürün, fiyat ve özellik güncellemeleri sırasında meydana gelen teknik nedenlere dayalı hatalardan sorumlu değildir. YALOVABİRLİK, YALOVABİRLİK’in versiyon güncellemeleri sebebiyle Kullanıcı nezdinde ortaya çıkabilecek hiçbir zarardan sorumlu değildir.

5.6. YALOVABİRLİK’in Kullanıcı tarafından hukuka aykırı şekilde veya hukuka aykırı herhangi bir amaçla kullanılması ve bu sebeple üçüncü kişiler veya kamu nezdinde ortaya çıkabilecek doğrudan, dolaylı veya yansıma zararlardan YALOVABİRLİK sorumlu değildir.

5.7. İşbu Sözleşme ile Kullanıcı’nın sorumluluğunda olduğu belirlenen hususlardan dolayı YALOVABİRLİK’in herhangi bir suretle zarar tazmin etmesi, davaya taraf olması veya sair suretle zarara uğraması halinde Kullanıcı YALOVABİRLİK’in zararlarını tazmin edecektir.

5.8. www.yalovabirlik.com.tr’da üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin YALOVABİRLİK hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. YALOVABİRLİK üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

5.9. İşbu Sözleşmeye göre YALOVABİRLİK’in sorumluluğunun sınırlandığı hususlar da dahil olmak üzere YALOVABİRLİK’in YALOVABİRLİK’ne ilişkin olarak sorumlu tutulduğu durumlarda YALOVABİRLİK’in üçüncü kişilere ve Kullanıcı’ya olan sorumluluğu Kullanıcı tarafından YALOVABİRLİK’ne ödenen lisans bedeli ile sınırlıdır.

 1. GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

6.1. Kullanıcı, Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Hakkında Aydınlatma Bildirimi’ni okuduğunu ve belirtilen kapsam ve koşullarda kişisel verilerinin işlenme sürecine dair hak ve koşullar hakkında bilgilendirildiğini ve bunları kabul ettiğini beyan eder.

6.2. YALOVABİRLİK Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Hakkında Aydınlatma Bildirimi işbu Sözleşmenin bir parçası sayılır. Kullanıcı, YALOVABİRLİK Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Hakkında Aydınlatma Bildirimi’ne www.yalovabirlik.com.tr/gizlilik linkinden ulaşabilir ve burada sayılan haklardan yararlanabilir. YALOVABİRLİK, YALOVABİRLİK Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Hakkında Aydınlatma Bildirimi’nde, Kullanıcının 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan doğan hakları saklı kalmak kaydı ile dilediği zaman tek taraflı olarak değişiklikler yapabilir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE GİZLİLİK HAKKINDA AYDINLATMA BİLDİRİMİ’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

7.1. YALOVABİRLİK’in Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Hakkında Aydınlatma Bildirimi’nde tek taraflı olarak değişiklik yapması mümkündür. Söz konusu değişiklikler ile ilgili Kullanıcı’ya YALOVABİRLİK web sitesinde/uygulamasında bilgilendirme yapılacak ayrıca YALOVABİRLİK tarafından bilgilendirme gönderilecektir. Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Hakkında Aydınlatma Bildirimi’nde yapılan değişiklikler Kullanıcı’ya değişiklikler hakkında gerekli yasal bilgilendirme yapılıp Kullanıcı söz konusu değişikliklere elektronik ortamda onay verdikten sonra hüküm doğuracaktır. YALOVABİRLİK söz konusu değişikliklere Kullanıcı tarafından itiraz edilmesi halinde Kullanıcı’nın YALOVABİRLİK’ne erişimini tamamen veya kısmen engelleyebilir veya sınırlandırabilir yahut sözleşmeyi feshedebilir.

 1. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

8.1. İşbu Sözleşme Kullanıcı tarafından sözleşmeye elektronik olarak onay verildiği anda belirsiz süreli bir sözleşme olarak kurulmuştur.

 1. SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ

9.1. İşbu Sözleşme Taraflarca herhangi bir sebep gösterilmek zorunda olmaksızın ve tazminat sorumluluğu doğmaksızın 15 (on beş) gün önceden yapılacak bir bildirimle her zaman feshedilebilir. Kullanıcı YALOVABİRLİK web sitesinde (www.yalovabirlik.com.tr) ve mobil uygulamasında yer alan talimatları izleyerek Sözleşme’yi feshedebilir. YALOVABİRLİK işbu sözleşmeyi Kullanıcıya elektronik posta yolu ile yolu ile bilgilendirme yapmak suretiyle feshedebilir.”. Tarafların, Sözleşme’nin sona ermesinden önce doğan hakları saklıdır.

9.2. Kullanıcı’nın YALOVABİRLİK’yı hukuka aykırı şekilde ve/veya hukuka aykırı amaçlarla kullanıldığının tespit edilmesi halinde YALOVABİRLİK’in Kullanıcının hesabına erişimini derhal engelleme veya sınırlandırma ve işbu Sözleşmeyi feshetme ve Kullanıcıya işbu Sözleşme ile tanınan lisans hakkını önceden haber vermeksizin iptal etme ve varsa zararlarının tazminini Kullanıcıdan talep etme hakkı saklıdır. Sözleşme’nin bu sebeple veya başka bir haklı nedenle feshedilmesi halinde Tarafların tazminat talep etme hakları saklıdır.

9.3. Doğal afet, savaş, deprem, sel, yangın, grev, altyapı ve internet arızaları ve çalışmaları, elektrik kesintisi gibi mücbir sebep hallerinde tarafların edimlerini ifa edememesi yahut geç veya eksik ifa etmesi hallerinde tazminat talebinde bulunulamaz ve bu haller makul bir süreyi geçmedikçe işbu Sözleşmenin 9.1. maddesi kapsamında bir haklı sebep sayılmaz.

9.4. Kullanıcı işbu Sözleşmenin sona ermesi üzerine YALOVABİRLİK tarafından talep edilmesi halinde YALOVABİRLİK vasıtası ile elde ettiği her türlü içerik görüntü ve sair ürünü imha etmeyi ve kullandığı tüm cihazlardan ve depolama aygıtlarından silmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

 1. ÜYELİK BİLGİLERİNİ GÜNCELLEME 10.1 Kullanıcı, beyan ettiği iletişim bilgilerinde herhangi bir değişiklik olması veya iletişim bilgilerinde herhangi bir güncelleme halinde YALOVABİRLİK web sitesinden veya uygulamasından kullanıcı hesabına erişerek ilgili düzenlemeleri gerçekleştirebilir.
 2. GİZLİLİK

11.1. Kullanıcı’nın işbu Sözleşmenin akdedilmesi veya ifası sırasında YALOVABİRLİK’in kullanım amaçları dahilinde veya dışında olan herhangi bir hak sahibine ilişkin gizli bir bilgiyi edinmesi halinde bu gizli bilgiyi hiçbir şekilde üçüncü kişilerle paylaşmamayı ve ifşa etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

 1. EHLİYET Tam ehliyetli olmayan kişiler işbu Sözleşme’nin Tarafı olamaz.
 2. Taraflar, YALOVABİRLİK ve YALOVABİRLİK’ne ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287’ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.
 3. DEVİR ve BORCUN ÜÇÜNCÜ KİŞİ TARAFINDAN İFASI

14.1. Kullanıcı işbu Sözleşmeden doğan haklarını üçüncü bir kişiye devredemez.

14.2. YALOVABİRLİK tercihine göre, bu sözleşmeden doğan borçlarının üçüncü kişilerce yerine getirilmesini sağlayabilir.

15.GEÇERLİLİK

15.1. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün geçersiz sayılması Sözleşme’nin diğer hükümlerine halel getirmeyecek ve Sözleşme, kalan hükümleriyle yürürlükte kalacaktır.

15.2. İşbu Sözleşmede açıkça belirtilen durumlar hariç olmak üzere, Taraflardan birinin veya her ikisinin işbu Sözleşme’den doğan bir hakkını kullanmaması veya ertelemesi yahut karşı tarafın Sözleşme’yi ihlal etmesine göz yumması veya bir hükmünü değişik şekilde uygulaması, Tarafların işbu Sözleşmeden doğan haklarından feragat ettiği veya talepte bulunamayacağı, bu hükmün kaldırıldığı veya değiştirildiği şeklinde yorumlanmayacaktır.

 YALOVA İLİ ARI YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ