SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1: TARAFLAR

1.1. SATICI BİLGİLERİ:
Ünvanı : YALOVA İLİ ARI YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ.
Adresi : SÜLEYMAN BEY MAH. KAZIM GÖKMEN SK. NO: 9 A MERKEZ/ YALOVA
Eposta adresi : info@yalovabirlik.com.tr

1.2. ALICI:
Adı/Soyadı/Ünvanı : …………………………………….
Adresi : …………………………………….
Telefon : …………………………………….
Email : …………………………………….

MADDE 2: KONU
2.1 İşbu sözleşmenin konusu, ALICI’nın SATICI’ya ait www.yalovabirlik.com.tr internet sitesi veya Yalovabirlik Mobil Uygulaması üzerinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve toplam satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve 27.11.2014 tarihli Mesafeli Sözleşmeler yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

2.2 İşbu sözleşme, Kullanıcı’nın www.yalovabirlik.com.tr sitesinde veya Yalovabirlik Mobil uygulamasında (“Yalovabirlik”) işbu sözleşmeyi okuduğunu ve kabul ettiğini belirten kısmı elektronik olarak işaretlemesi ile kurulur.

2.3 SATICI, İşbu Sözleşme’nin kurulmasını takiben ALICI’ya elektronik posta yolu ile Sözleşme hüküm ve koşullarını iletecektir. Sözleşme, SATICI tarafından da muhafaza edilecek olup, Kullanıcı tarafından her zaman Yalovabirlik web sitesinden veya uygulamasından veya Satış Sözleşmesi linkinden ulaşılabilir olacaktır.

MADDE 3: SATIŞA KONU ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ
3.1. ÜRÜNLER Ürünlerin adı, cinsi ve türü, adedi, birim ve toplam satış fiyatı bilgileri aşağıdaki gibi olup söz konusu ürünler ALICI tarafından da onaylanmıştır:

Ürün Adı ve Temel Nitelikleri

Adet

Birim Fiyatı

Toplam

 

 

 

 

Kargo Ücreti

KDV Dahil Toplam Fiyat

 

 

Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir. Sözleşme Konusu mal ya da hizmetin tüm vergileri satış fiyatına dahildir.

3.2. TESLİMAT ŞEKLİ VE PLANI
Kargo Ücreti : …………………………………….
Toplam Sipariş Tutarı : …………………………………….
Ödeme Şekli : …………………………………….
Teslimat Adresi : …………………………………….
Teslim Edilecek Kişi : …………………………………….
Fatura Bilgileri : …………………………………….

Teslimat adresine ürün sevkiyatlarına ürün YALOVA İLİ ARI YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ tarafından tedarik edildikten sonraki en geç 2 iş günü içinde kargo yolu ile başlanacaktır. Kargo ücreti ……. Türk Lirası’dır ve ALICI tarafından sipariş bedeli ile birlikte ödenecektir. Yalovabirlik internet sitesinde veya mobil uygulamasında yer verilen kampanyalar kapsamında SATICI tarafından kargo bedelinde indirimler veya muafiyetler sağlanması mümkündür.

MADDE 4 GENEL HÜKÜMLER
4.1. ALICI, www.yalovabirlik.com.tr internet sitesinde veya mobil uygulamasında satışa arz edilen sözleşme konusu ürünün/ürünlerin temel nitelikleri, toplam satış fiyatı ve bu fiyatların geçerlilik süresi ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu, ön bilgilendirme metnini okuduğuna ve sözleşme konusu ürün/ürünleri satın almaya ilişkin elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. ALICI; bu Ön Bilgilendirmeyi elektronik olarak onaylamakla, mesafeli sözleşmenin kurulmasından önce, adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler ve kargo bedeli dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak SATICI tarafından kendisinin bilgisine sunulduğunu kabul ve beyan eder.

4.2. ALICI, Yalovabirlik’den edindiği içerik, görüntü ve diğer ürünleri kopyalayamaz, çoğaltamaz, satamaz, değiştiremez, herhangi bir suretle yayınlayamaz, iletemez, dağıtamaz, eser üzerindeki Hak Sahiplerinin telif haklarını belirten işaret ve markaları kaldıramaz veya gizleyemez, türev veya işleme eserler yaratamaz, uyarlayamaz, çeviremez, içerikler üzerinde ters mühendislik yapamaz veya sair şekilde Eser Sahibinin ve/veya Eserin Yayıncısının haklarını ihlal edemez veya bu fiillerin üçüncü bir kişi tarafından yapılmasına yardımcı olamaz. ALICI’nın bu hükme aykırı her türlü davranışı sebebiyle doğabilecek hukuki, idari ve cezai sorumluluk münhasıran ALICI’YA aittir. ALICI’nın bu hükme aykırı herhangi bir davranışı sebebiyle SATICI’nın uğrayacağı tüm zararları için ALICI’ya karşı her türlü tazminat ve sair talep hakları saklıdır.

4.3. Sözleşme konusu ürün/ürünler, yasa ve yönetmeliklerle belirlenen siparişin SATICI’ya ulaşmasını takip eden, yasal 30 (otuz) günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde yer alan ön bilgiler kapsamında açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Şu kadar ki, ön sipariş ürününde/ürünlerinde işbu 30 günlük yasal süre ilgili ürüne ait satış sayfasında ilan edilen satış tarihinden itibaren başlayacak olup, işbu satış tarihinde tedarikçi firmadan kaynaklı gecikmeler yaşanabilir. İşbu halde SATICI ALICI’ yı öncesinde yazılı olarak bilgilendirecektir. Bu halde de ALICI siparişin iptal edilmesini veya teslimat süresini bekleyerek siparişe konu ürün (lerin) teslim edilmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 14 ( on dört ) gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. Kargo ücreti ALICI tarafından ödenecektir. Elektronik içerik satışlarında siparişin SATICI’ ya ulaşmasını takip eden 30 günlük yasal süre içinde ürün ALICI tarafından bildirilen e-posta adresine teslim edilir.

4.4. Kargo firmasının ürünü ALICI’ ya teslimi aşamasında karşılaşacağı sorunlar nedeniyle siparişi verilen ürünün ALICI’ ya teslim edilememesinden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz

4.5. İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi uyarınca satılan ürünlerin ALICI’ ya sağlam, eksiksiz ve sipariş sırasında belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile birlikte olarak teslim edilmesi anına kadarki tüm sorumluluk SATICI’ ya aittir. Ürünler ALICI’ dan başka bir kişi veya kurum tarafından teslim alınacak ise söz konusu kişi veya kurumun ürünleri teslim almamasından SATICI sorumlu değildir. ALICI ürünleri teslim alma anında ürünleri kontrol ederek üründe kargo firmasından kaynaklı bir sorun görmesi halinde ürünü kabul etmemek ve bu duruma ilişkin olarak kargo firması yetkilisine tutanak tutturmakla yükümlüdür.

4.6. Ürünün/ürünlerin teslimatı için Ön Bilgilendirme Formu’ nun ve işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin elektronik ortamda onaylanması ve ürün/ürünlerin bedelinin ALICI’ nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında yapılan ödeme iptal edilir ise, SATICI’ nın ürünü teslim etme yükümlülüğü sona erer.

4.7. Ürünün tesliminden sonra ALICI’ nın ödeme yükümlülüğünün ALICI’ ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka tarafından ürün bedelinin SATICI’ ya ödenmemesi dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere ALICI’ nın kusurundan kaynaklanmayan herhangi bir nedenle SATICI’ ya ödenmemesi hali durumunda, ALICI kendisine teslim edilmiş ürünü 3 gün içinde SATICI’ya iade etmek zorundadır. Bu durumda nakliye giderleri ALICI tarafından karşılanacaktır. ALICI, bahsi geçen durumlarda herhangi bir şekilde zarara uğraması halinde SATICI’ dan hiçbir talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

4.8. SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar ve/veya teknik sebepler vs. nedenler ile kendisinden kaynaklanmayan olağanüstü durumlar sebebiyle sipariş konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ ya 3 (üç) gün içinde bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişini iptal edebilir veya sözleşme konusu ürünün varsa başka bir ürün ile değiştirilmesini isteyebilir ve/veya teslimat süresinin teslimata engel olan olağanüstü durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini talep edebilir. ALICI’ nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği ve ALICI tarafından tahsil edilen tutar 14 (on dört) gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. Söz konusu iade yükümlülüğü ALICI’ nın ödemeyi kredi kartı ile yapmış olması halinde ürün bedelinin ALICI’ nın iptal talebinden itibaren 7 gün içinde bankaya iade edilmesi sureti ile yapılır. ALICI, SATICI tarafından bankaya 7 gün içerisinde ürün bedeli iadesinin yapılmasını müteakip söz konusu iade bedelinin ALICI’ nın banka hesabına geçirilmesinin bankanın sorumluluğunda olduğunu ve SATICI’ nın müdahale alanının dışında kaldığını, bankadan kaynaklanan sebeplerle SATICI tarafından iade edilen tutarın kendi hesabına geçirilmesinin 2 ila 3 haftayı bulabileceğinin bilgisi dahilinde olduğunu ve bunu kabul ettiğini beyan eder.

4.9. SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

4.10. ALICI, Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında ikamet etmekte/bulunmakta ve/veya ürünün teslim edileceği adres Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında bulunmakta ise, ikamet ettiği/bulunduğu ve/veya ürünün teslim edileceği ülkenin söz konusu ürünün alımı nedeniyle yasa, yönetmelik ve ilgili yasal düzenlemeleri uyarınca tahakkuk ettireceği gümrük vergisi, harç ve sair her türlü mali yükümlülüğün kendisine ait olacağını, ürünün teslim edilebilmesi için talep olunacak tüm ödemeleri derhal ve aynen yerine getireceğini şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder. Ayrıca ALICI’nın adresi SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo firmasının dağıtım alanının dışında kalmakta ise, ALICI dilerse ürünün teslim edilebilmesi için talep olunacak tüm masraf ve bedelleri ödemeyi veya SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo firmasının ilgili şubesinden satışa konu olan ürün/ürünleri iş bu mesafeli satış sözleşmesinde yer alan alıcı/alıcılar tarafından bizzat teslim alınacağını şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu durum hakkında ALICI SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo firması tarafından öncesinde bilgilendirilecek olup, ALICI dilerse sözleşmeden dönebilir.

4.11 ALICI, e-kitap dahil satın aldığı ürün/ürünleri kullanabileceği elektronik ortam, araç, program, yazılım ve ekipmanların kendisi tarafından sağlanacağını ve kendi kusuru olsun veya olmasın oluşabilecek teknik eksiklik ve arızalardan SATICI’nın sorumlu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.12 ALICI tarafından satın alınan ürün/ürünlerin tamamı, bir kısmı ve/veya üründen elde edilen herhangi bir bilgi, yazılım veya hizmet değiştirilemez, kopyalanamaz, dağıtılamaz, çoğaltılamaz, yayınlanamaz, türev niteliğinde çalışmalara konu edilemez, aktarılamaz veya satılamaz. ALICI işbu sözleşme ile satın aldığı ürünü yasa dışı amaçlar için ve/veya bu yasaklanan şekillerde kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder. Aksi halde doğabilecek tüm hukuki ve cezai sorumluluk ALICI’ya ait olmakla beraber üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından SATICI’ya karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, SATICI’nın söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

4.13 ALICI ve SATICI işbu mesafeli satış sözleşmesinin başında bahsedilen yazışma adreslerinin geçerli tebligat adresi olduğunu ve bu adrese yöneltilecek tüm tebligatların geçerli addolunacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.14 SATICI sipariş vermek için kullanılan www.yalovabirlik.com.tr alan adlı internet sitesinin ve mobil Yalovabirlik uygulamasının kullanılması nedeniyle, ücret tarifesi ile ilgili olarak ALICI’ya ilave bir maliyet yüklememektedir.

4.15 SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

4.16. Tam ehliyetli olmayan kişiler işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi ile SATICI’dan ürün satın alamaz.

MADDE 5: CAYMA HAKKI
5.1 ALICI; işbu mesafeli satış sözleşmesinin 6. Maddesinde belirtilen istisnalar hariç olmak üzere mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) iş günü içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. İşbu 14 (on dört) günlük süre, malın teslimine ilişkin sözleşmelerde, tüketicinin malı teslim aldığı günden itibaren, diğer sözleşmelerde ise sözleşmenin akdedildiği günden itibaren işlemeye başlar.

5.2 ALICI cayma hakkını SATICI tarafından Yalovabirlik internet sitesinde ve mobil uygulamasında açıklanan prosedüre uymak suretiyle kullanabilir. Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde; tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, ALICI’nın veya ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün, birden fazla parçadan oluşan mallarda, ALICI’nın veya ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün, belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde ALICI’nın veya ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün esas alınır. ALICI, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.

5.3. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar Yalovabirlik internet sitesinde ve/veya mobil uygulamasında açıklanan anlaşmalı kargo şirketlerinin kullanılması şartıyla SATICI’ya aittir. Cayma hakkının kullanılması için 14 (on dört) günlük süre içinde SATICI’ya iadeli taahhütlü posta, faks veya e-posta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünü işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanmış olması gerekmektedir. ALICI tarafından cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin SATICI’ya ulaşması halinde SATICI söz konusu talebin kendisine ulaştığını ALICI’ya yazılı olarak bildirecek ve cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren 14 (on dört) gün içinde ürün bedelini ALICI’ya iade edecektir. ALICI cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren on gün içinde malı satıcı veya sağlayıcıya ya da yetkilendirmiş olduğu kişiye geri göndermek zorundadır.

5.4. ALICI’nın cayma hakkını kullanması halinde yurtiçinde kargo yolu ile yapacağı ürün iadelerinde kargo bedeli SATICI’ya aittir. Cayma hakkının kullanılması için ürünün fatura aslının da SATICI’ya iade edilmesi gerekmektedir. Yurt dışına yapılan teslimatlarda cayma hakkının kullanılması halinde ürünün kargo yolu ile iadesinde kargo bedeli ALICI tarafından karşılanacaktır. Cayma hakkının kullanılması için ürünün fatura aslının da SATICI’ya iade edilmesi gerekmektedir. İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

5.5. ALICI’nın kendi kusurundan kaynaklanan bir sebeple cayma hakkına konu edilen malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. ALICI, cayma süresi içinde malı, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullandığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu değildir.

5.6. 29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne göre aşağıda sayılan sözleşmelerde ALICI’nın cayma hakkını kullanması mümkün değildir:

 1. a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
  b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.
  c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.
  ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.
  d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
  e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
  f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
  g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.
  ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.
  h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

5.7. Yukarıda 5.5. maddede belirtilen hususların dışında ALICI yukarıdaki bölümlerde belirtilen süreler ve usul içerisinde cayma hakkını kullanmaz ise bu hakkını kullanma imkanını kaybeder.

MADDE 6 YETKİLİ MAHKEME 
6.1. İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğan uyuşmazlıklarda, T.C. Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde ALICI’nın mal veya hizmeti satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

6.2. İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nde yer verilmeyen hususlarda 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

MADDE 7: SON HÜKÜMLER 
7.1 Sözleşmenin hükümlerinden herhangi birinin geçersizliği, sözleşmenin geçerliliğine halel getirmeyecektir.

7.2 Yedi (7) maddeden oluşan bu Sözleşme, taraflarca imzalandığı anda yürürlüğe girer.

SATICI : YALOVA İLİ ARI YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ
ALICI : ……………………………………
TARİH : 17.09.2019