Turkish English

ÜRETİM
Yalova’mız arıcılık bakımından zengin ve kaliteli bitkisel bir floraya sahiptir. Coğrafi konumu sayesinde flora bakımından zengin bölgelere arıcılarımızın ulaşımı da rahat olmaktadır. Bu sayede kaliteli ve sağlıklı gezgin arıcılık yapılmasına imkân tanımaktadır. Yalova’da ki; Kestane, Ihlamur, Karabaşotu, Karaçalı, Püren, Kekik, Kocayemiş, Üçgül gibi ballı bitkilerin zenginliği ve özellikle kestane balı bakımından yoğunluğunun yüksekliği, balımızın anti-oksidan özelliğinin artmasını ve bu da baldan sağlanacak faydanın katlanmasını sağlamaktadır. 
Birliğimiz Marmara Bölgesinin Akciğerleri konumunda olan, bu bitkisel floranın kalitesinin ve çeşitliliğinin korunması içinde çalışmalarda bulunmaktadır.
Yalova’da özellikle ormanlık alanlarda yapılmakta olan arıcılık faaliyetlerinde elde edilen ürünlerin kalitesi ve özellikleri birçok arıcımız ve tüketicilerimiz tarafından bilinmektedir. Organik Üretim alanında havzaların oluşturulması ile bu önemli üretim değeri tekrar ön plana çıkmış ve arıcılarımızda bu üretim projesi içerisinde yerlerini almışlardır.
 
Yalova Birlik Markası ile piyasaya sunulan arı ürünleri; Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca onaylanmış kuruluşlardan analizleri yapılarak ambalajlanmakta ve Türk Gıda Kodeksine uygunluğuna bakılarak satışa sunulmaktadır.