Turkish English

BİRLİĞİMİZ;
10/03/2001 tarih ve 24338 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 4631 Sayılı Hayvan Islah Kanununa istinaden hazırlanan 19 Aralık 2001 tarih ve 24615 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış olan “Islah Amaçlı Yetiştirici Birliklerinin Kurulması ve Hizmetleri Hakkında Yönetmelik doğrultusunda birliğimiz 24.09.2003 tarihinde kurulmuştur.
Birliğimiz 4631 Sayılı Kanun ve bu yönetmelikle kendine verilen işlerle ilgili olarak Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın gözetimi ve denetimine tabidir. Bakanlık, Birliğin idari, mali, hukuki, teknik ve hayvan sağlığı yönünden denetimini Bakanlık Teftiş Kurulu veya kontrolörler vasıtasıyla yerine getirmektedir.
Arıcılarımızın üretim, eğitim, pazarlama, arıların kayıtlarının tutulması, hastalıklarla ilgili çalışmaların yapılması, yeniliklerin ve gelişmelerin arıcılara duyurulması gibi arıcılıkla ilgili tüm çalışmaları kontrol etmeyi ve kaliteli arı ürünleri üretilmesini ve pazarlanmasını amaçlamaktadır.
Birliğimizde 2011 yılı itibari ile 200 kayıtlı üreticimiz bulunmaktadır. Üreticilerimiz ürünlerini kendi imkânları ile satışa sunmalarının yanında, Yalova Arı Yetiştiricileri Birliğinin tescilli markası Yalova Birlik markası ile de piyasaya arz edebilmektedirler.
Birliğimiz Yönetim Kurulu komşu illerin Yetiştirici Birlikleri ve Merkez Birliği ile sıkı iletişimde bulunarak, birlik çalışmalarını ve faaliyetlerini zenginleştirmeye çalışmaktadır. Merkez Arı Yetiştiricileri Birliği ve Bakanlığımızca uygulanan politikaları takip etmekte ve uygulamaktadır. Ülke genelinde seminer ve sempozyumlara katılımlarla gelişmeleri takip etmekte ve üyelerimizi haberdar etmektedir.
Yalova Birlik Markası ile piyasaya sunulan arı ürünleri; Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca onaylanmış kuruluşlardan analizleri yapılarak ambalajlanmakta ve Türk Gıda Kodeksine uygunluğuna bakılarak satışa sunulmaktadır.
Yalova’mız arıcılık bakımından zengin ve kaliteli bitkisel bir floraya sahiptir. Coğrafi konumu sayesinde flora bakımından zengin bölgelere arıcılarımızın ulaşımı da rahat olmaktadır. Bu sayede kaliteli ve sağlıklı gezgin arıcılık yapılmasına imkân tanımaktadır. Yalova’da ki; Kestane, Ihlamur, Karabaşotu, Püren, Kekik, Kocayemiş, Üçgül gibi ballı bitkilerin zenginliği ve özellikle kestane balı bakımından yoğunluğunun yüksekliği, balımızın anti-oksidan özelliğinin artmasını ve bu da baldan sağlanacak faydanın katlanmasını sağlamaktadır. Birliğimiz Marmara Bölgesinin Akciğerleri konumunda olan, bu bitkisel floranın kalitesinin ve çeşitliliğinin korunması içinde çalışmalarda bulunmaktadır.
Yalova’da özellikle ormanlık alanlarda yapılmakta olan arıcılık faaliyetlerinde elde edilen ürünlerin kalitesi ve özellikleri birçok arıcımız ve tüketicilerimiz tarafından bilinmektedir. Organik Üretim alanında havzaların oluşturulması ile bu önemli üretim değeri tekrar ön plana çıkmış ve arıcılarımızda bu üretim projesi içerisinde yerlerini almışlardır.
Yalova Arı Yetiştiricileri Birliği gelecekte daha da güçlenerek; üretimin daha kaliteli ve rahat yapılmasında, sağlıklı arı ürünleri tüketilmesinde, arıcılarımızın sorunlarının daha kısa sürede çözülmesinde ve ülkemiz arıcılığının dünya standartlarına ulaşmasında öncü olacaktır.

 

YÖNETİM KURULUMUZ

  • Mustafa ALAYBEYOĞLU____Bşk
  • Hakan GÜNDÜZ __________Bşk yrd 
  • Hüseyin Aydın_____________Bşk yrd 
  • A. Sefer ÖZKAN___________ Sekreter 
  • İsa BOZKURT_____________Muhasip
  • Adem KOÇ_______________Üye
  • Mesut KARADENİZ________Üye
 

MİSYONUMUZ
Islah Amaçlı Yetiştiricileri Birliklerinin Kurulması ve Hizmetleri Hakkında Yönetmelik doğrultusunda ve Yalova Arı Yetiştiricileri Birliğinin Ana Sözleşmesinin vermiş olduğu görev ve yetkiler çerçevesinde; katılımcılık, hesap verilebilirlik ve şeffaflık ilkelerine uygun olarak, üreticilerimizin ve tüketicilerimizin ihtiyaçlarını en verimli ve etkin bir biçimde karşılamak, sahip olduğu yetkilerle arı yetiştiricilerinin refah düzeyinin arttırılması için çalışmaktır.

VİZYONUMUZ
Yalova Arı Yetiştiricileri Birliğinde çağdaş yönetim tekniklerini uygulayan, hizmet kalitesini en üst seviyede tutarak; üyelerimizin ihtiyaçlarını zamanında ve en verimli şekilde karşılamak, arı ürünleri tüketenlerin sağlıklı ve güvenilir arı ürünlerine ulaşabilmelerini sağlamak hususunda üzerimize düşen görevleri layıkıyla yerine getiren bir kurum olacaktır.